เรียนเชิญเพื่อนครู เข้าร่วม Facebook กลุ่ม อบรมระบบออนไลน์ หลักสูตรที่ได้รับการรับรองจากสถาบันคุรุพัฒนา ฟรี ตามลิงก์นี้ค่ะ