1. เพียงท่านกดติดตาม เพจ Amorn8558 รับฟรีตัวอย่างแผนนวัตกรรม เเละตัวอย่าง PLC ไฟล์เเก้ไขได้ตาม Link นี้ค่ะ

                                     (คลิก)   https://www.facebook.com/amn8558

                                 2. หน่วยพัฒนาครูบริษัทอมร 8558 ขอขอบพระคุณคุณครูทุกท่าน ที่ให้ความไว้วางใจ ลงทะเบียนหลักสูตรระบบออนไลน์ 

                                  และขอความร่วมมือเพื่อนครู กรอกแบบสำรวจ ความพึงพอใจ  ให้ข้อเสนอแนะ เพื่อการปรับปรุงคุณภาพให้ดียิ่งขึ้น ขอบคุณค่ะ 

                                  (คลิก) https://forms.gle/BiAGVpSaPGBCkPn97               

                                  3.   หนังสือขอเปิดรุ่น อบรมหลักสูตรระบบออนไลน์ ปีการศึกษา 2563  รอบที่ 5 (ระหว่างวันที่  1 กุมภาพันธ์  2564 - 31 มีนาคม 2564)

                                       (คลิก)  https://drive.google.com/file/d/1r6PtudhdEGF4W2P98bGPajTQomXEL-ap/view?usp=sharing

                                       (ผู้เข้ารับการอบรม รอบที่ 4 สามารถตรวจสอบการรับรองชั่วโมงการพัฒนาตนเอง จากสถาบันคุรุพัฒนที่ https://course.kurupatana.ac.th/pri_menu=training_check  ตั้งแต่วันที่ 30 เมษายน 2564 เป็นต้นไป)


                               

                               4. เอกสารประกอบการบรรยาย : แนวทางการดำเนินงานของเครือข่าย การพัฒนาวิชาชีพ ผ่านกระบวนการ PLC

                               บรรยายโดย รศ.ดร.มนตรี แย้มกสิกร (ประธานคณะกรรมการกำกับ ติดตาม และประเมินผลการพัฒนาวิชาชีพผ่านกระบวนการ PLC)

                               (คลิก)  https://drive.google.com/file/d/1hwse5dLr7P6rSMyp6Bqboy4vgZuM9GyZ/view?usp=sharing                                                                                                                                                                      

                           5.  หลักสูตรระบบออฟไลน์ ระดับปฐมวัย ปีการศึกษา 2563  ค่าลงทะเบียน 2,855 บาท (ไม่รวมค่าที่พัก) รับจำนวนจำกัด

                                     5.1 รุ่นที่ 11 อบรมวันที่ 20 - 21 มีนาคม 2564  

                                          โรงแรมนภาลัย อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี

                                           สมัครอบรม (คลิก)    https://forms.gle/D3tgsTNYRGZq5rLc6

                                      5.2  รุ่นที่ 12 อบรมวันที่ 3 - 4 เมษายน 2564         

                                             โรงแรมเพชรรัตช์ การ์เด้น อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด   

                                             สมัครอบรม (คลิก)   https://forms.gle/ufcAVtccJt5HxqnH6                                                                       

                                      5.3  รุ่นที่ 13  อบรมวันที่ 17 - 18  เมษายน 2564   

                                               โรงแรมซิตี้ปาร์ค อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา

                                               สมัครอบรม (คลิก)  https://forms.gle/yAz4BuJQCEzvUH158

                                      5.4 รุ่นที่ 14 อบรมวันที่ 24 - 25 เมษายน 2564    

                                                โรงแรมสีหราช อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์         

                                                สมัครอบรม (คลิก) https://forms.gle/M7J2DfezRP2M6mPD6                                                                                         

 
                 


                                                                     


                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 


                                                                                                                                                                                                                                         
                                                                                                           
                                                                                                                                                   

                                                                                                                            


                                                                                                                                                                                                                                                                                         

                                                                                                                                                    

                                                                                                                                                              


                       
      
                   


                                                   


         

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          


Courses