ประกาศสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา

เรื่อง ผลการรับรองหลักสูตร เพื่อพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน (ปีงบประมาณ 2562-2564)

(หน่วยพัฒนาครู บริษัท อมร 8558 พัฒนาบุคลากร และนวัตกรรมทางการศึกษา จำกัด)  

(คลิก)  https://drive.google.com/drive/folders/1dB6s2MT78c_dZCWm-LQz59YEmw80Sw9Z?usp=sh


                                                                                                                                1. การพัฒนานวัตกรรมสู่กระบวนการ PLC และตัวอย่างแผนนวัตกรรมตามธรรมชาติรายวิชา

                                                                                       (ดาวน์โหลด คลิก)   https://drive.google.com/drive/folders/1IHUNcrI8S0dCJ8WbJ6wf6LFrekEOGArx?usp=sharing

                                                                                                                               2. รายงานผลการพัฒนาตนเอง

                                                                                       (ดาวน์โหลด คลิก)  https://drive.google.com/drive/folders/1CLUqpX3cMDBqCc2TlwGhxwVmc-AJd2lU?usp=sharing

                           

                                                                                                                            

                                                                                                         

                                                                                                                   


                                 3. เพียงท่านกดติดตาม เพจ Amorn8558 รับฟรีตัวอย่างแผนนวัตกรรม เเละตัวอย่าง PLC ไฟล์เเก้ไขได้ตาม Link นี้ค่ะ

                                     (คลิก)   https://www.facebook.com/amn8558

                                  4. หน่วยพัฒนาครูบริษัทอมร 8558 ขอขอบพระคุณคุณครูทุกท่าน ที่ให้ความไว้วางใจ ลงทะเบียนหลักสูตรระบบออนไลน์ 

                                      และขอความร่วมมือเพื่อนครู กรอกแบบสำรวจ ความพึงพอใจ  ให้ข้อเสนอแนะ เพื่อการปรับปรุงคุณภาพให้ดียิ่งขึ้น ขอบคุณค่ะ 

                                      (คลิก) https://forms.gle/BiAGVpSaPGBCkPn97                                                                             

                                   

                               

                              5. เอกสารประกอบการบรรยาย : แนวทางการดำเนินงานของเครือข่าย การพัฒนาวิชาชีพ ผ่านกระบวนการ PLC

                               บรรยายโดย รศ.ดร.มนตรี แย้มกสิกร (ประธานคณะกรรมการกำกับ ติดตาม และประเมินผลการพัฒนาวิชาชีพผ่านกระบวนการ PLC)

                               (คลิก)  https://drive.google.com/file/d/1hwse5dLr7P6rSMyp6Bqboy4vgZuM9GyZ/view?usp=sharing           

                                                                  สมัครอบรม ระบบ ZOOM - วิทยฐานะใหม่ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ กคศ. กำหนด  (ค่าลงทะเบียน 585 บาท) กรุณาสแกนคิวอาร์โค้ด หรือคลิกที่ LINK -   https://forms.gle/S77NV7XyNBcD74wL6   

เลขที่บัญชี ธนาคารกรุงไทย เลขที่ 774-042-4161 ชื่อบัญชี บริษัท อมร 8558 พัฒนาบุคลากรและนวัตกรรมทางการศึกษา จำกัด      


  
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       


Courses